Ukončení povinného ručení

V případě, že je sjednáno běžné pojistné, zaniká pojištění odpovědnosti výpovědí ke konci pojistného období.

Nejčastější způsob ukončení pojištění povinného ručení je změna vlastníka pojištěného vozidla. Pojištění v tomto případě zaniká dnem, kdy je změna majitele ohlášena pojišťovně. Změna majitele se dokládá kupní smlouvou nebo velkým technickým průkazem, který obsahuje záznam o převodu vozidla.

Dalším způsobem zániku pojištění odpovědnosti je neplacení pojistného u povinného ručení. V tomto případě pojištění odpovědnosti zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení . Tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc a upomínka pojistitele musí obsahovat upozornění na zánik pojištění odpovědnosti v případě nezaplacení dlužného pojistného (jinak ke skončení pojištění nedojde).

Pojištění může zaniknout na základě výpovědi dohodou (dohoda mezi pojistitelem a pojistníkem). V dohodě pak musí být uvedeno datum zániku pojištění a způsob vzájemného vyrovnání závazků.

Dalším důvodem pro ukončení povinného ručení může být likvidace vozidla (tzn. přestalo fyzicky existovat poté, co bylo ekologicky zlikvidováno). Pojišťovně je třeba doložit velký technický průkaz, který obsahuje záznam o trvalém vyřazení vozidla z registru motorových vozidel.

Povinné ručení může zaniknout v případě dočasného vyřazení vozidla z registru motorových vozidel (tzv. uložení SPZ do depozita). Pojišťovně je nutno doložit velký technický průkaz, který obsahuje záznam o vyřazení vozidla

Důvodem k zániku pojištění může být i odcizení vozidla. Aby bylo pojištění zrušeno, je nutno předložit pojistiteli protokol od policie.

V případě zániku či zrušení povinného ručení je Vaší povinností odevzdat pojistiteli zelenou kartu. Pokud tak neučiníte, pojišťovna Vám nevystaví „potvrzení o předchozím pojištění“, které budete potřebovat pro uplatnění bonusu při uzavírání nového povinného ručení.

Kontaktujte nás!Další weby o povinném ručení: Povinné ručení online, a ceny najdete na Povinné ručení ceník, pak si doporučujeme provést Povinné ručení porovnání, a zde jsou další nabídky povinného ručení: Povinné ručení (1), a další Povinné ručení (2),a další možnost: Povinné ručení (3), pak je předposlední varianta Povinné ručení (4), a ještě jedna předposlední srovnání Povinné ručení, a končně poslední Povinné ručení (5),pokud se chcete vrátit pár let zpět zkuste Povinné ručení 2009, a opět tu máme jedno srovnání Porovnání povinné ručení, ale to úplně nej, nej, nejlevnější najdete tady Nejlevnější povinné ručení, a jak zní zákon se dozvíte tu: zákonné pojištění vozidel, a pokud ještě nejste rozhodnuti zde si to ještě jednou srovnejte v hlavičce makovičce: Povinné ručení porovnání (eu),

Powered by kalkulačka.eu systém pro pojištění

Nabídky povinného ručení jednotlivých pojišťoven: Povinné ručení Kooperativa a bez tohodle nedá ani ránu Povinné ručení ČPP- to je totiž levnější nabídka stejné firmy, Němčouři drží ceny vysoko: Povinné ručení Allianz, jugoši naopak neví, která bije Povinné ručení Triglav, češi jsou agresivní, ale pozor, aby to nepřepálili: Povinné ručení Slavia, tito rakušáci jsou takoví nemastní, neslaní.. Povinné ručení Uniqa, Italové ..no ti jsou s Českou pojišťovnou.. Povinné ručení Generali, oranžáda pro menší města: Povinné ručení Wustenrot, Belgie..než bude KBC prodána: Povinné ručení ČSOB, Francouzi to maj dnes taky za pár: Povinné ručení AXA, no a o čeké hasičské není třeba snad dodat vůbec nic..Povinné ručení HVP,

www.ruceni-povinne.sk