Výpověď povinného ručení

Výpověď musí být učiněna písemnou formou a musí být pojistiteli doručena nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období (pojistným obdobím je doba jednoho roku). Pojištění lze tedy vypovědět pouze ke konci pojistného období.

Je-li tedy smlouva o povinném ručení uzavřena 12.11.2009 (počátek pojištění), lze ji vypovědět k 11.11.2010. Výpověď musí být doručena nejpozději 1.10.2010

Smlouvu o povinném ručení je možné vypovědět také v případě, že pojistitel změní výši pojistného a pojistník s tím nesouhlasí. Výpověď musí být učiněna písemnou formou a do 1 měsíce od doručení sdělení o změně pojistného.

Smlouvu o pojištění lze dále vypovědět do dvou měsíců od jejího uzavření. Pojištění pak zanikne po uplynutí osmidenní výpovědní lhůty, která počíná běžet dnem doručení výpovědi povinného ručení.

Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět do 3 měsíců ode, kdy bylo doručeno oznámení o vzniku pojistné události. Pojištění pak zanikne po uplynutí měsíční výpovědní lhůty, která počíná běžet dnem doručení výpovědi.

Pojistník může soukromé pojištění vypovědět do 1 měsíce ode dne doručení sdělení o převodu pojistného kmene nebo jeho části (na jiného pojistitele). Dále může pojištění vypovědět do 1 měsíce ode dne zveřejnění oznámení o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti pojistitele. Pojištění pak zanikne po uplynutí osmidenní výpovědní lhůty, která počíná běžet dnem doručení výpovědi.

Kontaktujte nás!Další weby o povinném ručení: Povinné ručení online, a ceny najdete na Povinné ručení ceník, pak si doporučujeme provést Povinné ručení porovnání, a zde jsou další nabídky povinného ručení: Povinné ručení (1), a další Povinné ručení (2),a další možnost: Povinné ručení (3), pak je předposlední varianta Povinné ručení (4), a ještě jedna předposlední srovnání Povinné ručení, a končně poslední Povinné ručení (5),pokud se chcete vrátit pár let zpět zkuste Povinné ručení 2009, a opět tu máme jedno srovnání Porovnání povinné ručení, ale to úplně nej, nej, nejlevnější najdete tady Nejlevnější povinné ručení, a jak zní zákon se dozvíte tu: zákonné pojištění vozidel, a pokud ještě nejste rozhodnuti zde si to ještě jednou srovnejte v hlavičce makovičce: Povinné ručení porovnání (eu),

Powered by kalkulačka.eu systém pro pojištění

Nabídky povinného ručení jednotlivých pojišťoven: Povinné ručení Kooperativa a bez tohodle nedá ani ránu Povinné ručení ČPP- to je totiž levnější nabídka stejné firmy, Němčouři drží ceny vysoko: Povinné ručení Allianz, jugoši naopak neví, která bije Povinné ručení Triglav, češi jsou agresivní, ale pozor, aby to nepřepálili: Povinné ručení Slavia, tito rakušáci jsou takoví nemastní, neslaní.. Povinné ručení Uniqa, Italové ..no ti jsou s Českou pojišťovnou.. Povinné ručení Generali, oranžáda pro menší města: Povinné ručení Wustenrot, Belgie..než bude KBC prodána: Povinné ručení ČSOB, Francouzi to maj dnes taky za pár: Povinné ručení AXA, no a o čeké hasičské není třeba snad dodat vůbec nic..Povinné ručení HVP,

www.ruceni-povinne.sk